Key Scientific Articles

Assessing the transferability of support vector machine model for estimation of global solar radiation from air temperature

Assessing the transferability of support vector machine model for estimation of global solar radiation from air temperature. Renewable Energy Global Innovations

Energy Conversion and Management, Volume 89, 1 January 2015, Pages 318-329. Ji-Long Chen1,2,3,4, Guo-Sheng Li3,4, Bei-Bei Xiao5,6,7, Zhao-Fei Wen1,2, Ming-Quan Lv1,2, Chun-Di Chen1,2, Yi Jiang1,2, Xiao-Xiao Wang1,2, Sheng-Jun Wu1,2 .

Read More »